تکمیل فرم خرید
نام فایل

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

قیمت 4,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >