توضیحات کامل :

پاورپوینت پروژه تحليل فضاي شهري پل معلق آمل

 

قسمتی از متن :

موقعیت منطقه:

شهرستان آمل از شمال به شهرستان محمود آباد، از شمال شرقی به شهرستان بابلسر، از شرق به شهرستان بابل، از جنوب به استان تهران و از مغرب به شهرستان نور محدود است.

پیشینه تاریخی:

 آمل از شهرهاي بسيار قديمي  در استان مازندران است.
   عده اي از تاريخ نويسان و جغرافيدانان آن را به دوره پيشداديان و كيائيان نسبت داده اند.با توجه به اشيايي كه به دست آمده  ازآن در دوره ساساني پايتخت يامركز آن منطقه بوده است.
آمل جديد در جوار شمال آمل قديم بنا شده است وامروزه يكي از شهرهاي آباد و زيباي شمال ايران است...

 

فهرست مطالب :

شهرستان آمل

موقعیت منطقه

پیشینه تاریخی

دو عامل اصلي تشكيل دهنده بافت آمل

مراکز و گذرهای اصلی محلات

پل معلق

معرفي سايت

جدول بررسی امکانات و محدودیتها

خصوصیات (کالبدی – عملکردی)

خصوصيات (ادراكي - بصري)

خصوصيات (اجتماعي – اقتصادي)

ارائه اهداف و راهبردها وسیاستها

هدف:توسعه كيفيت بصري فضاي اطراف پل

هدف:معرفي مجموعه به عنوان محيطي جذاب و كار بردي

 هدف:غني سازي اوقا ت فراغت مراجعين

هدف:ترويج فرهنگ سلامت