توضیحات کامل :

پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک ساختمان

 

خاک بر اثر تجزیه‌ی شیمیایی و یا عوامل فیزیکی و مکانیکی مواد گوناگون پوسته‌ی زمین به‌وجود می‌آید و در دشت‌ها با قشرهایی به ضخامت‌های مختلف رسوب می‌کند. خاک‌ها می‌توانند دارای مواد چسباننده و یا فاقد آن‌ها باشند...

 

» فهرست مطالب:

خاک
دانه‌بندی خاک
انواع خاک
خاک رس
خاک ‌چینی
مخلوط (دج)